Tạp chí dạy và học Hóa học
Chuyên trang chia sẻ kinh nghiệm Dạy và học hóa học

 
Posts Tagged ‘phương pháp dạy học hóa học’
 

 
Teacher

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả việc tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học hóa học lớp 11 ở trường Trung học phổ thông

Trước nhu cầu phát triển của nền kinh tế hiện nay đòi hỏi ngành giáo dục phải đào tạo nguồn nhân lực vừa năng động, sáng tạo vừa có thể tự lực và hợp tác giải quyết t...
by admin
0