Tạp chí dạy và học Hóa học
Chuyên trang chia sẻ kinh nghiệm Dạy và học hóa học

 
 

 
Captures

Bài tập cơ sở lý thuyết các quá trình hóa học (Vũ Đăng Độ)

Sách bài tập cơ sở lý thuyết các quá trình hóa học. Chủ biên Vũ Đăng Độ. Nhà xuất bản Giáo dục tái bản lần thứ 3 năm 2007. Sách dùng cho sinh viên khoa Hóa các trường Tổng hợ...
by admin
0

 

 
Capture

Cơ sở lý thuyết các quá trình hóa học (Vũ Đăng Độ)

Sách cơ sở lý thuyết các quá trình hóa học. Tác giả Vũ Đăng Độ. Sách biên soạn cho sinh viên khoa Hóa các trường Đại học Tổng hợp và Sư phạm. Nhà xuất bản Giáo dục 1999. DOWN...
by admin
0

 

 
800px-Chromium_crystals_and_1cm3_cube

Một số tính chất và ứng dụng của Crom

Crom là nguyên tố kim loại chuyển tiếp thuộc nhóm VIB của bảng hệ thống tuần hoàn. Crom có cấu hình electron ở lớp vỏ hóa trị là 3d54s1. Số oxi hóa đặc trưng của crom là +3 và +6...
by admin
0

 

 
chemistry

Giáo trình hóa học Đại cương – Nguyễn Đình Soa

Tên sách: Giáo trình hóa học Đại cương Tác giả: Nguyễn Đình Xoa Định dạng: pdf Download Sách được gửi bời Bùi Hữu Nhân, sinh viên  khoa Hóa trường ĐHSP TPHCM. Cám ơn bạn đã gử...
by Ngọc Bình
1