Tạp chí dạy và học Hóa học
Chuyên trang chia sẻ kinh nghiệm Dạy và học hóa học


Hóa học phổ thông

28.05.2011

TỔNG KẾT CÁC CÁCH GIẢI BÀI TOÁN SẮT HAY GẶP

istockphoto_14231501-periodic-table-element-manganese

- Đề thi thử Đại học
- Phuơng pháp giải nhanh
- Sách hóa học

BÀI TOÁN:

Một phoi bào Sắt có khối lượng m để lâu ngoài không khí bị oxi hóa thành hỗn hợp A gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 có khối lượng 12gam. Cho A tan hoàn toàn trong HNO3 sinh ra 2,24 lít khí NO duy nhất (ở điều kiện tiêu chuẩn). Tìm giá trị của m?

CÁC CÁCH GIẢI:

Các phương trình phản ứng xảy ra trong bài:

Khi cho Fe tác dụng với O2:

2Fe  +  O2 →  2FeO

3Fe  +  2O2 →  Fe3O4

4Fe  +  3O2 →  2Fe2O3

Khi cho hỗn hợp A tác dụng với HNO3:

Fe  +  4HNO3 →  Fe(NO3)3 +  NO­  +  2H2O

3FeO  +  10HNO3 →  3Fe(NO3)3 +  NO­  +  5H2O

3Fe3O4 +  28HNO3 →  9Fe(NO3)3 +  NO­  +  14H2O

Fe2O3 +  6HNO3 →  2Fe(NO3)3 +  3H2O

* Bài toán này theo một số thầy cô giáo thì có khoảng 18 cách giải khác nhau. Nhưng ở đây, tôi chỉ trình bày một số cách ngắn gọn đặc biệt giúp các em khi bài toán được chuyển sang bài trắc nghiệm.

LOẠI 1: ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN

CÁCH 1.1: Áp dụng phương pháp bảo toàn khối lượng.

Cho hỗn hợp A phản ứng với dung dịch HNO3, theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:


LOẠI 3: PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI

CÁCH 3.1: Quy đổi công thức phân tử.

Có rất nhiều cách quy đổi CTPT các oxit Fe, vì thực tế, kết quả quy đổi nào cũng chỉ là một giả định và không ảnh hưởng đến kết quả bài toán.

Do hỗn hợp A phản ứng với HNO3 thì chỉ có Fe cho nhiều electron nhất và Fe2O3 không cho electron, nên cách đơn giản nhất là quy đổi hỗn hợp A thành Fe và Fe2O3

Áp dụng định luật bảo toàn electron cho phản ứng của A với HNO3, ta có:

 

Tải bài viết về

 

 


0 Comments


Be the first to comment!


Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *